CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Velkommen til LANDSMØTET 2019

14. april 2018

Presentasjon av personer på valg

Posisjoner på valg: Sentralstyret Nestleder: Oda Johnsen Longvanes/Sogn og Fjordane (2 år) Utviklingsansvarlig: Kristina Moshuus/Buskerud (2 år) Økonomiansvarlig: Knut Berge/Hordaland, Bergen (2 år) Vara 1: Eirin Berge/Buskerud (1 år) Vara 2: Jostein Sydnes/Hordaland, Sunnhordland (1 år) Komitéledere Step-Up: Ingrid Moshuus/Buskerud (2 år) Youth Meeting: Sara Hamre Sekkingstad/Hordaland, Nordhordland (2 år) Mosaikk: Eirin Skaftun/Hordaland, Bergen (2 […]

Les mer »

14. april 2018

Sak 11 – 50% stilling på kontoret

Sentralstyret, ved Knut Berge, legger frem et forslag om å opprette en ekstra 50% stilling på CISV Norge sitt kontor. Denne stillingen skal fokusere på økonomi ettersom dette er den stillingen som er enklest å skille ut fra resten av oppgaven. Å ha en ansatt på kontoret er en veldig sårbar situasjon ettersom at hvis […]

Les mer »

14. april 2018

Sak 10 – Vedtektsendringer

Sentralstyret, ved Turid Regina Dornfest, presenterer forslagene til vedtektsendringer. Sentralstyret har gjennomgått vedtektene og har funnet ulike forslag til vedtektsendringer som vil gjøre at vedtektene passer bedre til hvordan CISV Norge som organisasjon arbeider og tilpasninger til dagens situasjon. Det blir foreslått endringer i veldig mange av paragrafene i CISV Norge sine vedtekter i større […]

Les mer »

14. april 2018

Sak 9 – Endring av komitéstrukturen i CISV Norge

Sentralstyret, organisasjonsutviklingskomitéen og Susanne Schröder legger frem dette forslaget. Saken presenteres av organisasjonsutvilkingskomitéen, ved Jostein Sydnes. Dette forslaget har bakgrunn i en organisasjonsanalyse som har blitt gjennomført det siste året etter å ha blitt vedtatt på Landsmøtet 2017. Det er et mål om å unngå dobbeltarbeid i komitéene, ha fokus på utvikling og ikke bare […]

Les mer »

14. april 2018

Sak 8 – Oppretting av risk management komité

Sentralstyret, ved Fredrik Gjestland, presenterer saken om forslag fra sentralstyret om opprettelse av en risk management komité. På RMS-høst 2017 ble man enige om at man ønsket opprettelsen av en risk management komité og det ble lagt frem et forslag til info-file. Etter innspill ble gjort endringer på forslaget, og dette oppdaterte forslaget til arbeidsbeskrivelse […]

Les mer »

14. april 2018

Strategi og handlingsplan 2019-2021

Sentralstyret, ved Hanne Løge, presenterer forslaget til CISV Norges nye strategi og handlingsplan. Det har blitt tatt utgangspunkt i CISV Internasjonalt sin strategi og har blitt satt opp fire hovedpunkter for strategien som er utdypet i undermål: virkning, profilering, ressurser og grunnmur. Det foreslås å sette opp handlingsplan år for år mens strategien fortsatt skal […]

Les mer »

14. april 2018

Budsjett

Knut Berge fortsatte økonomidelen med å legge frem tallene for budsjettet for 2018. Legger vekt på at det er viktig at alle som deltar på internasjonale programmer registrerer sin deltakelse på MyCISV ettersom dette gir midler til CISV Norge. Budsjetterer med overskudd også i 2018. Knut presenterer også kort en budsjettanalyse. Åpnes for spørsmål og […]

Les mer »

14. april 2018

Regnskap for 2017

Sentralstyret, ved Knut Berge, la frem regnskapet for 2017. CISV Norge gikk i overskudd i 2017, noe som er flott spesielt siden det er en stund siden sist. Hovedårsakene til dette er beskrevet i notene i regnskapet. Har hatt et overskudd i nettbutikken som skyldtes endringen i effektpakken hvor man tok ut hettegenser. CISV Norge […]

Les mer »

14. april 2018

Gjennomgang av årsrapport 2017

Sentralstyret, ved Fredrik Gjestland, gikk gjennom hovedtrekkene i årsrapporten for 2017. Åpner for kommentarer og gjenåpning av saken senere på Landsmøtet slik at folk kan se gjennom årsrapporten en gang til før dette.

Les mer »

14. april 2018

Leders tale

Leder Hanne Løge åpnet med å snakke om CISV Norge sitt år 2017 og er stolt over alt vi har oppnådd som organisasjon i år. Snakker om at hun nettopp deltok på et europeisk møte i Østerrike med representanter fra hele Europa, Midt-Østen og Afrika. Dette var inspirerende, og fint å se at andre sliter […]

Les mer »