CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Velkommen til LANDSMØTET 2019

27. mars 2019

Hotellet for Landsmøtet 2019

Her kan du finne all informasjon du bør trenge om Comfort Runway som er hotellet vi skal være på under Landsmøtet. https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo-airport/comfort-hotel-runway/

Les mer »

15. april 2018

Landsmøtet 2018 over

Nå har det siste vedtaket blitt tatt, den siste personen har blitt valgt, CISV sangen er sunget og Landsmøtet 2018 er offisielt over! Vi takker alle sammen for et flott møte med mange interessante diskusjoner og gleder oss allerede til å se alle sammen igjen på Gardermoen neste år. Landsmøtebloggen takker for følge og ikke […]

Les mer »

15. april 2018

Kolleksjon 2018

Årets CISV Norge kolleksjon for 2018 ble lansert på landsmøtet og ser slik ut:

Les mer »

15. april 2018

Landsmøtet 2019

Sentralstyret, ved Marie Elise Aarrestad, fremmer forslag om at Landsmøtet til CISV Norge fra nå av skal arrangeres ved Gardermoen istedenfor at det hvert år skal flyttes fra lag til lag. Dette begrunnes med at dette vil bli billigere i tillegg til at det vil være meget tidsbesparende. Da kan man også arrangere det på […]

Les mer »

15. april 2018

Valg 2018!

Landsmøtet valgte følgende til nye posisjoner: Sentralstyret Nestleder: Oda Johnsen Longvanes/Sogn og Fjordane (2 år) Utviklingsansvarlig: Kristina Moshuus/Buskerud (2 år) Økonomiansvarlig: Knut Berge/Hordaland, Bergen (2 år) Vara 1: Eirin Berge/Buskerud (1 år) Vara 2: Jostein Sydnes/Hordaland, Sunnhordland (1 år) Komitéledere Step-Up: Ingrid Moshuus/Buskerud (1 år) Youth Meeting: Sara Hamre Sekkingstad/Hordaland, Nordhordland (1 år) Mosaikk: Eirin […]

Les mer »

15. april 2018

Vedtak

Vi har nå kommet til vedtak av alle sakene som ble diskutert på lørdag. Her kommer en liste over vedtakene som oppdateres etter hvert som vedtakene gjøres Årsberetningen ble vedtatt med fullmakt til sekretariatet om å gjøre visse strukturelle endringer Regnskapet ble vedtatt uten endringer. Votering på notene til regnskapet avventes frem til etter vedtak […]

Les mer »

15. april 2018

Landsmøtet 2018 dag 2!

Det er tid for dag to på Landsmøtet og vi står foran mange vedtak som skal tas og personer som skal velges. Dette kommer til å bli en veldig spennende dag, så det er bare å følge med!

Les mer »

14. april 2018

Sak 14 – Opprettelse av stipendordning

Sentralstyret, ved Knut Berge, legger frem forslag om å opprette en stipendordning ved å skille ut 300 000 kroner fra delegasjonsfondet til CISV Norge. Gjennom denne stipendordningen skal det være mulig for deltakere i lagene å søke om støtte for å delta på CISV sine programmer. Dette bunner i forslaget til Strategi og Handlingsplan 2019-2021 […]

Les mer »

14. april 2018

Sak 13 – Ansvar for YM-delegasjoner

Sentralstyret, ved Marie Elise Aarestad, legger frem forslag om at ansvaret fra YM-delegasjoner overføres fra Youth Meeting-komitéen til lagene i CISV Norge slik det dette utføres på lik linje med Village og Step-Up. Fortsatt ønskelig at YM-deltakere skal være fra hele landet slik at deltakere fra flere fylkeslag reiser fra ett fylkeslag, gjerne fra fylkeslag […]

Les mer »

14. april 2018

Sak 12 – Fordeling av kostnad for drift av medlemssystem

Sentralstyret, ved Knut Berge, presenterer forslag om fordeling av kostnader for drift av medlemssystem. Tanken har alltid vært at lagene skal dekke kostnadene for drift av medlemssystemet i CISV Norge. Dette har ikke skjedd i praksis, men nå legges det frem forslag om at dette skal skje slik at det vedtas og faktisk skjer i […]

Les mer »