CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Velkommen til LANDSMØTET 2019

17. april 2010

Tale fra Leder og Regnskap 2009

Etter første pause i dag, hadde vi den leders tale fra Jostein og Silje fra Sentralstyre  presenterte  «Regnskap 2009». Noter til Regnskap 2009 kan du finne på sakspapirer sider.

Les mer »

17. april 2010

NOTER – CISV NORGES REGNSKAP 2009

Regnskap for 2009 er kontert av André Skeie og Silje Kolbenstvedt, og ført av Jæren Regnskapsservice. Utbetalinger er i hovedsak foretatt av Eva Brandsdal, André Skeie og Silje Kolbenstvedt.  

Les mer »

17. april 2010

Årsberetning

Vi har nå gått igjennom årsberetningen med stort engasjement og fant noen endringer.

Les mer »

17. april 2010

Konstituering

Møteleder: Ingrid Lund Brende/Sør-Trøndelag og Elin Berstad Mortensen/Oslo&Akershus. Forretningsorden ble gjennomgått. Fullmaktskomité: Sindre Rikheim/Oslo&Akershus og Kristian Brende/Sør-Trøndelag Tellekorps: Freja Lina, Jorge og Camila. Protokollunderskrift: Marthe Dybos Norbye/Oslo&Akerhus og Ann Englund/Oslo&Akershus Referent: André Skeie/Sekretariatet

Les mer »

17. april 2010

Landsmøte 2010 har begynt!

God morgen! Velkommen til CISV Norge landsmøte 2010! Landsmøte har godkjent av inkalling og sakliste.

Les mer »

16. april 2010

Live oppdateringer fra CISV sitt Landsmøte 2010

Her kommer det live oppdateringer fra vårt Landsmøte!

Les mer »