CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Velkommen til LANDSMØTET 2019

6. april 2013

Ny stilling

Sentralstyret foreslår å opprette en ny stilling som vil ha base i Bergen med 25% informasjon og 25% utvekslingsprosjekt med Colombia. Vi har gjennom Fredskorpset fått en grunnstøtte til utvekslingsprosjektet, men sentralstyret ser en mulighet til å satse litt videre på bl.a. Informasjon og fylkeslagsstøtte.

Les mer »

6. april 2013

Landsmøte annen hvert år med regionale møter i mellom

Vibeke Johnsen fra Sogn og Fjordane og kontrollkomiteen la frem et forslag på å revurdere landsmøtestrukturen hvor man i stedet for å ha landsmøte hvert år heller har landsmøte annet hvert år og flere regionale samlinger for å styrke engasjementet og skape flere regionale møteplaser. Sentralstyret mener at det kan være en aktuell sak som […]

Les mer »

6. april 2013

CISV Internasjonalt – endringer i organisasjonen

Det er flere endringer på gang på internasjonalt nivå. Det internasjonale nivået er nivået over cisv norge som styres av bl.a. AIM, det internasjonale årsmøtet, og internasjonale komiteer. Knut, vår trustee (internasjonal representant), gikk igjennom noen endringer og ytret ønsker om å få en input fra Landsmøtet på hva han skal mene på vegne av […]

Les mer »

6. april 2013

Sak fra Step Up komiteen

Step Up komiteen ønsker å utvide komiteen med ett medlem fra 2 til 3 personer. Grunnen er at komiteen ser at arbeidsmengden har økt betraktelig i senere tid, samt at de ønsker å kunne ha en viss kontinuitet. Landsmøtet lurte på hvilke budsjettimplikasjoner en slik endring vil ha, økonomiansvarlig estimerer rundt 15.000 kroner. Det ble […]

Les mer »

6. april 2013

Lunsj

På årets landsmøte har vi fått komler til lunsj, interessant menyvalg 🙂

Les mer »

6. april 2013

Rapport fra praktikant

Monika Salmivalli var praktikant ved kontoret i løpet av høsten 2012. Hun utførte et forskningsprosjekt i fylkeslagene. Det ble utførst både spørreundersøkelser og intervju ved bl.a. NEO. Spørsmål på motivasjon og engasjement. Resultatene er primært positive. Kanskje vi i bloggredaksjonen greier å spore opp resultatene for å legge ut her, vi venter i spenning. Vi […]

Les mer »

6. april 2013

Budsjett 2013

Budsjettet ble først presentert på rsm i høst, men landsmøtet fikk nå presentert endringer i budsjettet fra da til nå. Vi har fått litt mer inntekter, og noen mindre utgifter på leirutgifter, men en ny budsjettspost på en ekstra lønnspost som vil bli diskutert i sak lm-2013-08. Budsjettet legger opp til et underskudd på 200.000, […]

Les mer »

6. april 2013

Regnskap 2012

Regnskapet for 2012 er desverre ikke helt klart grunnet bl.a. bytte av regnskapsprogrammer, sykdom hos regnskapsfører og litt overføringsproblemer fra gammelt til nytt system. Vi har hatt litt økning i inntekter på nesten 300.000 og har nå nesten 5,4 millioner i inntekter. Utgiftene har også gått litt opp og sentralstyret estimerer av vi kommer til […]

Les mer »

6. april 2013

Årsberettning 2012

Knut tok gjennomgangen av årsberettningen, beklaget at denne har kommet noe sent. Landsmøtet kommenterte løpende på feil, men i det store og det hele var det få kommentarer å melde. Vi hadde 629 deltakere forrige år. Kjempe bra!

Les mer »

6. april 2013

Leders tale

Jostein tok ordet for leders tale og åpnet med å berømme størrelsen på årets møte. Det er veldig bra at det er 75 påmeldte denne gangen. «Vi har et sluttprodukt» åpnet han med. Han dro frem en graf som viste en litt negativ utvikling i organsisasjonen internasjonalt. Det arrangeres færre barneleire, men flere Step Up […]

Les mer »